Brukeravtale for Elsmart Web-løsning

Bruk av Web-løsningen
Hensikten med Elsmart er å etablere en effektiv prosess når det gjelder samhandling omkring melding om installasjonsarbeid mellom involverte parter.

Plikter
Elsmart er en web basert IT løsning som ikke krever lokal installert programvare. Brukeren må imidlertid selv sørge for å ha tilgjengelig PC med MS-Internett Explorer (minimum versjon 6xx), stabil internett-tilkopling, samt oppdatert antivirusprogram. Videre skal aktuell PC være tilknyttet en dokument skanner direkte eller via nettverk.

Brukeren plikter å bruke IT-løsningen i henhold til enhver tid gjeldende brukermanualer og rutiner.
Videre forplikter bruker seg til å oppbevare brukernavn og passord på en slik måte at de ikke kommer på avveie. Brukeren har ikke tillatelse til å overdra personlige brukernavn og passord til andre. Overtredelse av dette kan føre til at bruker nektes tilgang til systemet samt pådrar seg erstatningsansvar.
Brukerne har en plikt til umiddelbart melde alle feil som oppdages / oppstår til Lokalt Nettselskaps definerte supportsenter.

Verifikasjon
Løsningen baserer seg på bruk av personlig brukernavn og passord. Ansvarlig installatør vil ved å akseptere denne brukeravtalen forplikte selskapet/ egne brukere i forhold til innholdet i alle meldinger som sendes til Nettselskapet. Ved registreringsfeil vil meldingen bli returnert til bruker.

Brukersupport
Lokalt Nettselskap plikter å yte brukersupport på Elsmart. Brukersupporten vil gjøres tilgjengelig via telefon og webgrensesnitt. Tilgjengelighet på denne tjenesten er per i dag vanlige ukedager fra kl.9.00 til 15.00.

Opplæring
Lokalt Nettselskap plikter å stille til rådighet opplæringsmateriell for bruker.

Brukeravtale akseptert

JA NEI