Volue

Søknad for tilgang til Elsmart
Et selskap skal kun bruke denne søknaden ved første gangs registrering i Elsmart. Er selskapet allerede registrert, søkes det mot andre nettselskap etter innlogging i Elsmart. Søknad finnes med administratorbruker under Admin – Ny søknad.

Søknad Til:
Nettselskap

Søknad Fra:
Virksomhetsområde
* DSB virksomhets ID
* Elentreprenør selskapsnavn
Elentreprenør adresse
Elentreprenør postnummer
Elentreprenør poststed
* Elentreprenør orgnr

Elentreprenør tlf
* Elentreprenør mobil
Elentreprenør faks
* Elentreprenør epost


 
(Feltene markert med * må fylles ut)

Selskap som skal sende meldinger om installasjonsarbeid og er registrert i Elvirksomhetsregisteret krysser av for El.Selskap som skal sende meldinger om Fellesføring krysser av for Telekom.

Om selskapets Elvirksomhetsid ikke finnes, kan det være at registreringen er så ny at den ikke er lastet inn ennå. Se kontaktinfo for support. For selskap som fyller inn DSB Elvirksomhetsid, fylles disse feltene inn automatisk.

Ved problem med søknad ta kontakt med support:
Send epost til support@volue.com eller ring 73804512, tast 1 for Elsmart.