Logo

Varsel om avvikling av Arbeidsordre og Kvalitets APP fra Google Store og Apple Store

Skrevet av: Jan Peter Arndt, publisert 08.09.2023

Varsel om avvikling av Arbeidsordre og Kvalitets APP fra Google Store og Apple Store 

 

Fredag 15. Sept kl 1600 vil Arbeidsordre og Kvalitets APP bli fjernet fra både Google Store og Apple Store

Arbeidsordre app og Kvalitetskontroll app er erstattet med nye apper. 

Det oppfordres til å umiddelbart ta i bruk de nye da det er svakheter med de gamle. 

De nye appene er laget som webApp’s, det vil si at disse aksesseres og lastes ned via websidene beskrevet lengre ned. Noen installatører oppfatter ikke dette som app’er, det er derfor viktig å informere om dette og distribuere vedlagt dokumentasjon. 

 

Ny adresse for 

AO APP er https://wo.elsmart.com 

Kvalitets APP er https://qa.elsmart.com

 

Brukerveiledning Arbeidsordre APP

Brukerveiledning Kvalitets APP

 

For ytterligere informasjon og avklaringer så ta kontakt gjennom deres MyVolue eller epost support@volue.com