Logo

Powel kjøper Elsmart

Skrevet av: admin, publisert 07.01.2011

Powel har kjøpt samtlige aksjer i Elsmart, og styrker med dette posisjonen mot de nordiske energiselskapene.

Vi forventer økt aktivitet hos nettselskapene på grunn av vedlikehold og rehabilitering av nettet, den kommende utrullingen av toveiskommunikasjonsmålere i Norge og starten på utviklingen av såkalte smarte nett. Ved å styrke vår eksisterende portefølje med Elsmarts løsninger og kompetanse, vil vi kunne tilby løsninger som forenkler disse arbeidsprosessene, sier Bård Benum, administrerende direktør i Powel.

Effektive nettløsninger
Elsmart er ledende på sitt område, og tilbyr i dag standardisert og effektivisert meldingsbehandling mellom installatør og nettselskap gjennom et web-basert system. I tillegg leveres systemløsninger for større anskaffelsesprosesser innen arbeid som skal utføres på el-nettet. Elsmarts programvare-portefølje, kunder og kompetanse kompletterer Powels eksisterende tjenestetilbud til markedet.

Vi er godt fornøyd med at Powel valgte Elsmart som en del av sin strategiske satsing. Med Powel har vi fått en stor og kompetent eier til å ta virksomheten videre. Kjøpet innebærer nye vekstmuligheter for Elsmarts løsninger, sier Steffen Syvertsen (Daglig leder Elsmart Solutions AS)

Powel kjøper Elsmart fra Agder Energi Venture, og selskapet vil bli fusjonert inn i Powel. Med basis i den sterke kompetansen som er bygd opp i Elsmart, videreføres virksomheten i Grimstad.

Kontaktpersoner:
Bård Benum
Adm. dir. Powel
Mobil: 481 64 670

Tor Øystein Repstad
Adm. dir. Agder Energi Venture
Mobil: 906 96 862

Om Powel:
Powel AS leverer forretningskritisk software og tilknyttede tjenester spesialtilpasset energiselskap, entreprenører og offentlig kommunal VA-infrastruktur. Selskapet er markedsleder med sine softwareløsninger innen Smart Metering, kraftproduksjon, nett- og VA-forvaltning. Powel har hovedkontor i Trondheim, og har ellers virksomhet i Bergen, Bryne, Stathelle, Sverige og i USA. Powel AS ble grunnlagt i 1996. Selskapet har 234 ansatte.

Om Elsmart
Elsmart har utviklet og leverer Norges ledende IT-system for nettmeldinger. Selskapet har alle de store norske nettselskapene som kunder, og håndterer 65-70 % av alle nettmeldinger i Norge.